برچسب زده شده با : کوره داران
رییس اداره گاز کاشمر خبر داد:

بدهی ۳ میلیارد تومانی کوره‌داران کاشمری به شرکت گاز

رییس اداره گاز کاشمر از بدهکاری حدود ۳ میلیارد تومانی کوره‌داران این شهرستان به شرکت گاز خبر داد. محمد خلیلی در گفتگو با کاشمربصیر اظهار داشت: کوره‌دارهای کاشمر حدود ۳ میلیارد تومان بابت هزینه...ادامه