برچسب زده شده با : کارخانه کاشی کاشمر
به دلیل مالیات بالا و عدم پرداخت تسهیلات،

دومینوی تعطیلی کارخانجات به کاشی کاشمر رسید

دومینوی تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی این بار به کاشمر رسید و کارخانه کاشی این شهرستان با صدها کارگر به تعطیلی کشیده شد. به گزارش کاشمربصیر از روز گذشته خبر ناگواری در عرصه صنعت و اشتغال کاشمر...ادامه