برچسب زده شده با : زلزله خیزی خراسان رضوی
کاشمربصیر گزارش می‌دهد:

خراسان رضوی؛ نشسته بر روی اژدهای خفته گسل‌ها!

استان خراسان رضوی و به ویژه شهرستان‌های کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد در فاصله کمی نسبت به گسل‌های متعدد به خصوص گسل بزرگ درونه واقع شده‌اند و این اژدهای خفته هر از گاه تکانی می‌خورد و زنگ هشدار را به...ادامه