برچسب زده شده با : رژیم حقوقی دریای خزر
نماینده کاشمر:

وزیرخارجه و رییس جمهور پیگیر حقوق ایران در دریای خزر باشند/ محیط زیست خزر به خطر افتاده است

نماینده کاشمر با انتقاد از کم‌توجهی به موضوع رژیم حقوقی دریای خزر خواستار پیگیری وزارت خارجه و رییس‌جمهور در این موضوع شد. بهروز بنیادی در گفتگو با کاشمربصیر اظهار داشت: در زمانی که شوروی به...ادامه