برچسب زده شده با : تاریخ کاشمر
بررسی یک سند تاریخی در مورد کشف حجاب در کاشمر

از اعمال زور تا جمع‌آوری صدقه برای بی‌حجاب کردن زنان کاشمری!

محمد فیض عارفی (دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ انقلاب)/ موضوع کشف حجاب از جمله مقوله‌های بحث برانگیز تاریخ معاصر ایران است. اقدامی که در دوره رضاخان و با الگوگیری وی از کشورهای غربی و از جمله کشور...ادامه