برچسب زده شده با : اختراعات و ابتکارات
مدیر مرکز نوآوری کاشمر خبر داد:

ارائه بالغ بر ۱۷۰ طرح در جشنواره اختراعات، ابتکارات و نوآوری‌های کاشمر

مدیر مرکز نوآوری کاشمر از ارائه بالغ بر ۱۷۰ طرح در سومین جشنواره اختراعات، ابتکارات و نوآوری‌های منطقه ترشیز خبر داد. دکتر مجید عاقل در گفتگو با کاشمربصیر اظهار داشت: سومین جشنواره اختراعات،...ادامه